Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Język angielski

W  naszym przedszkolu prowadzone są systematycznie zajęcia z angielskiego we wszystkich grupach wiekowych.

         

          Zgodnie  z  podstawa programową  maja one na celu "przygotowanie dzieci  do posługiwania się językiem  obcym  poprzez  rozbudzanie ich świadomości językowej  i  wrażliwości kulturowej"  oraz  "budowanie  pozytywnej  motywacji  do  nauki  języków obcych  na  dalszych  etapach  edukacyjnych".

          Uwzględniając  specyfikę  wieku  przedszkolnego,   nauka  języka  obcego  na tym  etapie  odbywa  się przede wszystkim w formie  zabawyZakres  tematyczny  zajęć  obejmuje  treści  bliskie  dziecku  i  stopniowo  "rośnie",  ogarniając  coraz  szersze kręgi.

           Na  zajęciach  wykorzystywane  są  następujące metody:

  • metoda  reagowania  całym  ciałem (TPR - total physiacal response) - opierająca  się na  rozumieniu i  reagowaniu   na polecenia nauczyciela;
  • metoda komunikacyjna - bazująca na użyciu języka w kontekście społecznym;
  • metoda audiolingwalna - polegająca na powtarzaniu słów za nauczycielem;
  • metoda audiowizualna - wykorzystująca nagranie w połączeniu z ilustracją.

          Obok  dramy  i  różnorodnych  form  plastycznych  nasze  zajęcia  językowe  odbywają  się  przede  wszystkim  w  oparciu  o  piosenki  i  rymowanki. Pozwalają   one  wykorzystać  naturalne  predyspozycje  dzieci  do przyswajania  języka, czyli  umiejętność imitacji,  dobrą  pamięć  krótkotrwałą  oraz  działanie  przez  analogię.

          Stosując wielorakie  środki  dydaktyczne  bazujemy  głównie  na programie wydawnictwa  Akord, które  zawiera  zestaw  różnorodnych  kolorowych  kart (flashcards)  ilustrujących  przedstawiane  na  zajęciach  treści  oraz  karty  pracy  dla  dzieci. 

          W  zabawach  z  dziećmi  uczestniczą  miś  Teddy  oraz  pacynka (żabka)  Emma,  które  umilają  czas, wprowadzają  nowe  słownictwo  i  pomagają  dzieciom  przełamać  barierę  nieśmiałości  językowej.

                                                                               

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Deklaracja dostępności